Home

De onderneming:

SafEscape is begin 2001 gestart met het adviseren van Veiligheids- & Gezondheidssignalering aan diverse bedrijven en instellingen. Tevens het leveren en monteren van borden werd, en wordt, gezien als een kernactiviteit. De projecten worden in eigen beheer uitgevoerd. Al snel werden de werkzaamheden uitgebreid met de projectie van brandblusmiddelen en het opzetten van BHV organisaties. Vanaf 2002 worden complete ontruimings- en bedrijfsnoodplannen voor de klant opgesteld, geheel in overeenstemming met de Nederlandse norm NTA 8112 van het bekende normalisatie instituut NEN.

Van ontruimingsprocedures, plattegrondtekeningen, het organiseren van oefeningen tot en met de goedkeuring van de plaatselijke Brandweer kunnen wij voor u verzorgen.

De geleverde diensten zijn onder andere:

· Ontruimingsplannen en bedrijfsnoodplannen

· Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak

· Veiligheidssignalisatie

· Vluchtweg signaleringen

· Blusmiddelen projectie

· Plattegrondtekeningen

· Vluchtwegplattegronden “Hier bevindt u zich”

· Detachering voor bijvoorbeeld 1 dag per week

Voor meer informatie en vrijblijvende prijsopgaven kunt u bellen met 0255-52 53 16